UPS система за къща

Фирма “Чепъков” изгради система за непрекъсваемо захранване на къща в планински регион, където централното ел. захранване често спира или е с нестандартни параметри. Системата осигурява непрекъсваемо захранване на т.нар. “чувствителни” консуматори: осветление, хладилници, циркулационни помпи, телевизори и други. В случай на спиране на централното захранване, този тип система може да захрани в продължение на часове […]