Живот извън мрежата (Living Off the Grid)

В последно време става все по-популярно движението “Живот извън мрежата” (Living OFF – grid), познатo още като “Строеж извън мрежата” ( “Building off the grid”) . Животът сред природата е все по- вълнуващ и привлекателен. Чистият въздух и тишината стават все по-желани. За да е пълно удоволствието, обаче – човек има нужда от някои достижения […]