UPS система за къща

Фирма “Чепъков” изгради система за непрекъсваемо захранване на къща в планински регион, където централното ел. захранване често спира или е с нестандартни параметри.

Системата осигурява непрекъсваемо захранване на т.нар. “чувствителни” консуматори: осветление, хладилници, циркулационни помпи, телевизори и други.

В случай на спиране на централното захранване, този тип система може да захрани в продължение на часове включените към нея консуматори.Ако клиентът остави единствено осветлението и хладилниците включени, то захранването може да е достатъчно и за дни без централно захранване.

UPS система за къща
UPS система за къща

Системата е безшумна и необслужваема, което е голямо предимство спрямо решенията за аварийно захранване с дизел агрегати.

Номиналната мощност на системата е 10000VA, a върховата 20kW. Kапацитетът на акумулаторния блок е 1

Wh.

3 thoughts on “UPS система за къща

  1. Мога ли да получа по – подробни данни за този вид система- какво включва тя и каква е цената й, както и цената за монтаж и гаранцията на продукта и би ли могъл да се съчетае със система от фотоволтаици за допълнителна сигурност? И каква би била и тяхната цена за малка система за поддръжка на хладилник , С ОТ и циркушационни помпи на вила. Предварително ви благодаря.

    1. Изпратихме ви писмо на електронната поща. Всяка система се пресмята индивидуално спрямо консуматорите на клиента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *