Хибридна соларна система с дизелов генератор

Фирма “К.Чепъков” ЕООД разшири съществуваща система за непрекъсваемо захранване (на обект без налично външно захранване) и я преустрои в хибридна соларна система с дизелов генератор. В резултат бе постигната сериозна икономия на гориво и намаляване нивото на шум.

История: През пролетта на 2013-та г. ф.”К.Чепъков”ЕООД получи задание за изграждане на система за захранване на жилище без електричество. Желанието на клиента бе системата да се захранва на основата на дизелов генератор. След направени детайлни проучвания и изчисления системата беше окомплектована допълнително с акумулаторен блок и инвертор с вградено зарядно и бърз трансферен ключ. Правилното комбиниране на дизеловия генератор с акумулаторния блок осигури над 60% икономия на гориво в сравнение със захранване само от генератор.

Фотоволтаична система с дизел агрегат
Фотоволтаична система с дизел агрегат

Като резултат – беше изградена цялостна система за непрекъсваемо захранване. Системата беше пресметната така, че когато работи генератора за захранване на консуматорите, последният да зарежда и акумулаторите. При достигане на 100% заряд на акумулаторите, генераторът се изключва автоматично, а консуматорите продължават да се захранват от инвертираната енергия на акумулаторите. При намаляване капацитета на акумулаторите до определено ниво, системата автоматично стартира генератора, изчаква го да стабилизира по честота и напрежение , след което включва към него консуматорите и акумулаторите и така цикълът се затваря. Системата е напълно автоматична и не изисква човешка намеса, а превключванията са в рамките на 20µsec, което изключва премигвания на осветлението и осигурява нормална работа на ел. уредите, дори и на прецизните такива..

Новият вариант: Фирма “К.Чепъков”ЕООД изгради през 2015г. на обекта соларна система, включваща фотоволтаични панели, соларен контролер и допълнителна апаратура. Така основното

Инвертор с акумулатори
Инвертор с акумулатори

захранване става от фотоволтаичните панели, а дизеловият генератор е резервно захранване.

Икономията на дизелово гориво вече е над 95% (генераторът има функция за извършване на “самотест” и на всеки 30 дни прави по едно контролно включване и проверка на параметрите). Посредством батерийния монитор се получават данни за състоянието на акумулаторите във всеки един момент, както и с натрупване (за деня, за седмица, месец, година и т.н.). Системата изпраща данни за състоянието си и по интернет. Така тя се наблюдава от смартфон.

Този тип системи са особено подходящи за отдалечени места без електричество, както и за места с често спиране на външното захранване или такова с нестандартни параметри. Системата гарантира непрекъсваемо захранване с приоритетно използване на възобновяемия източник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *