Система “ENERGY+”

Фирма Чепъков разработи система, която оползотворява енергията, произвеждана от фотоволтаиците във времето, когато липсва консумация, или тя е по-ниска от соларното производство.

Всяка соларна инсталация има моменти, в които акумулаторите са на 100% заредени, консумацията на енергия е ниска или липсва, и производството на соларна ел. енергия е добро. При тези ситуации соларният контролер изключва фотоволтаиците и системата не произвежда енергия. Това продължава до момента, в който се включат консуматори и напрежението на акумулаторите започне да се понижава.

Система ENERGY+ решава този проблем.

Най-общо казано, при напълно заредени акумулатори, системата дистанционно включва консуматор, който може да оползотвори идващата  от фотоволтаиците енергия. Примерно – ако акумулаторите са на 100% заредени, за да не губите енергия, вие можете да загрявате вода в бойлер, да изпомпвате вода за напояване, да ползвате климатик и т.н

Тя се включва към батериен монитор, от който черпи информация за състоянието на акумулаторите. При достигане 100% заряд управляващият модул изпраща безжично сигнал за включване на “умен” контакт. Последният захранва с енергия допълнителни консуматори: отоплител, климатик , помпа и т.н. Консуматори с обща потребност до 16А се захранват директно от контакта, а по-големите – чрез допълнителен контактор. При спадане състоянието на заряд на акумулаторния блок на 80% управляващият модул изключва безжично консуматорите. Така производството на фотоволтаиците не спира и “излишната” енергия се оползотворява.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *