Самостоятелно захранване на къщи на вилно селище

Фотоволтаична система за отдалечен обект
Фотоволтаична система за отдалечен обект

Проектът включва изграждане на вилно селище сред природата, на отдалечено място без електроснабдяване. Жилищата са оформени в много модерните в последно време естетични метални фургони , разположени около язовир. Всяко жилище има самостоятелно захранване, като обитателите му ползват всички удобства на електрическата енергия: осветление, радио, телевизор и малък хладилник. Системата осигурява 230V, 50Hz прецизна пълна синусоида и обезпечава висококачествена работа на всякакви ел. уреди. Тя има възможност за допълнително захранване от дизелов генератор, който е резервно захранване в случай на няколко последователни облачни дни без слънчева енергия или на претоварване на системата. Батериен монитор дава непрекъсната информация на обитателите за състоянието на акумулаторната група, включително: състояние на заряд на акумулаторите в проценти, напрежение, ток на заряд и на разряд, оставащи часове на работа при моментното натоварване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *