Хибридна соларна инсталация с дизелов генератор на ферма за екзотични птици

Фирма “К.Чепъков” ЕООД електрифицира ферма за екзотични птици. Фермата е разположена далече от населени места. В близост до нея няма електропроводи и включването й към тях е свързано с много големи капиталовложения. Пресеченият терен е допълнително затруднение. Фирма “К.Чепъков” ЕООД реши проблема чрез изграждане на система за самостоятелно захранване.

Система “ENERGY+”

Фирма Чепъков разработи система, която оползотворява енергията, произвеждана от фотоволтаиците във времето, когато липсва консумация, или тя е по-ниска от соларното производство. Всяка соларна инсталация има моменти, в които акумулаторите са на 100% заредени, консумацията на енергия е ниска или липсва, и производството на соларна ел. енергия е добро. При тези ситуации соларният контролер изключва […]

Самостоятелно захранване на къщи на вилно селище

Проектът включва изграждане на вилно селище сред природата, на отдалечено място без електроснабдяване. Жилищата са оформени в много модерните в последно време естетични метални фургони , разположени около язовир. Всяко жилище има самостоятелно захранване, като обитателите му ползват всички удобства на електрическата енергия: осветление, радио, телевизор и малък хладилник. Системата осигурява 230V, 50Hz прецизна пълна […]

UPS система за къща

Фирма “Чепъков” изгради система за непрекъсваемо захранване на къща в планински регион, където централното ел. захранване често спира или е с нестандартни параметри. Системата осигурява непрекъсваемо захранване на т.нар. “чувствителни” консуматори: осветление, хладилници, циркулационни помпи, телевизори и други. В случай на спиране на централното захранване, този тип система може да захрани в продължение на часове […]

Хибридна соларна система с дизелов генератор

Фирма “К.Чепъков” ЕООД разшири съществуваща система за непрекъсваемо захранване (на обект без налично външно захранване) и я преустрои в хибридна соларна система с дизелов генератор. В резултат бе постигната сериозна икономия на гориво и намаляване нивото на шум. История: През пролетта на 2013-та г. ф.”К.Чепъков”ЕООД получи задание за изграждане на система за захранване на жилище […]